هایک ویژن HIKVISION

هایک ویژن HIKVISION

نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
DS-2AE4123TI-D
مدل دوربین مداربسته اس..
17,510,000 ریال
DS-2AE4223T-A
مدل دوربین مداربسته اس..
22,520,000 ریال
DS-2AE4223TI-D
مدل دوربین مداربسته اس..
22,520,000 ریال
DS-2CE16C0T-IR
مدل دوربین مداربسته HD..
1,400,000 ریال
DS-2CE16C0T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
1,670,000 ریال
DS-2CE16C0T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
1,910,000 ریال
DS-2CE16C0T-IT5
مدل دوربین مداربسته HD..
2,080,000 ریال
DS-2CE16C2T-IR
مدل هایک ویژن DS-2CE16C2T-IR ..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16C2T-IT1
مدل هایک ویژن DS-2CE16C2T-IT1 ..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16C2T-IT3
مدل هایک ویژن DS-2CE16C2T-IT3 ..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16C2T-IT5
مدل هایک ویژن DS-2CE16C2T-IT5 ..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16C2T-VFIR3
مدل هایک ویژن DS-2CE16C2T-VFIR3 ..
3,030,000 ریال
DS-2CE16C5T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16C5T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16C5T-IT5
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16C5T-VFIR3
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16D0T-IR
مدل دوربین مداربسته HD..
1,790,000 ریال
DS-2CE16D0T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
2,120,000 ریال
DS-2CE16D0T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
2,290,000 ریال
DS-2CE16D0T-IT5
مدل دوربین مداربسته HD..
2,630,000 ریال
DS-2CE16D1T-IR
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16D1T-IR3Z
مدل هایک ویژن DS-2CE16D1T-IR3Z ..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16D1T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16D1T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16D1T-IT5
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16D1T-VFIR3
مدل دوربین مداربسته HD..
3,860,000 ریال
DS-2CE16D5T-AIR3ZH
مدل هایک ویژن DS-2CE16D5T-AIR3ZH ..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16D5T-IR
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16D5T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16D5T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16D5T-IT5
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16D5T-VFIT
مدل هایک ویژن DS-2CE16D5T-VFIT ..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16D5T-VFIT3
مدل هایک ویژن DS-2CE16D5T-VFIT3 ..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE16D7T-IT
مدل دوربین مداربسته HD..
2,610,000 ریال
DS-2CE16D7T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
2,910,000 ریال
DS-2CE16D7T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
3,090,000 ریال
DS-2CE16D7T-IT3Z
مدل دوربین مداربسته HD..
5,150,000 ریال
DS-2CE16D7T-IT5
مدل دوربین مداربسته HD..
3,460,000 ریال
DS-2CE16F1T-IT
مدل دوربین مداربسته HD..
2,700,000 ریال
DS-2CE16F1T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
3,020,000 ریال
DS-2CE16F1T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
3,200,000 ریال
DS-2CE16F1T-IT5
مدل دوربین مداربسته HD..
3,580,000 ریال
DS-2CE16F7T-IT3Z
مدل دوربین مداربسته HD..
7,590,000 ریال
DS-2CE56C0T-IR
مدل دوربین مداربسته HD..
1,280,000 ریال
DS-2CE56C0T-IRM
مدل دوربین مداربسته HD..
1,400,000 ریال
DS-2CE56C0T-IRMM
مدل دوربین مداربسته HD..
1,160,000 ریال
DS-2CE56C0T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
1,670,000 ریال
DS-2CE56C0T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
1,910,000 ریال
DS-2CE56C2T-IR
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56C2T-IRM
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56C2T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56C2T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56C2T-VFIR3
مدل دوربین مداربسته HD..
3,030,000 ریال
DS-2CE56C5T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56C5T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56C5T-VFIT3
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56C5T-VPIR3
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56D0T-IR
مدل دوربین مداربسته HD..
1,670,000 ریال
DS-2CE56D0T-IRM
مدل دوربین مداربسته HD..
1,790,000 ریال
DS-2CE56D0T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
2,120,000 ریال
DS-2CE56D0T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
2,290,000 ریال
DS-2CE56D1T-IR
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56D1T-IR3Z
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56D1T-IRM
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56D1T-IRMM
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56D1T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56D1T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56D1T-VFIR3
مدل دوربین مداربسته HD..
3,800,000 ریال
DS-2CE56D5T-IR3Z
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56D5T-IRM
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56D5T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56D5T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56D5T-VFIR
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
مبنی بر 1 نظر
DS-2CE56D5T-VFIT3
مدل دوربین مداربسته HD..
با ماتماس بگیرید
DS-2CE56D7T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
2,790,000 ریال
DS-2CE56D7T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
3,030,000 ریال
DS-2CE56D7T-IT3Z
مدل دوربین مداربسته HD..
5,030,000 ریال
DS-2CE56D7T-ITM
مدل دوربین مداربسته HD..
2,610,000 ریال
DS-2CE56F1T-IT1
مدل دوربین مداربسته HD..
2,890,000 ریال
DS-2CE56F1T-IT3
مدل دوربین مداربسته HD..
3,140,000 ریال
DS-2CE56F1T-ITM
مدل دوربین مداربسته HD..
2,700,000 ریال
DS-2CE56F7T-IT3Z
مدل دوربین مداربسته HD..
6,780,000 ریال
DS-7204HGHI-F1
مدل ..
3,980,000 ریال
DS-7204HGHI-SH
مدل ..
با ماتماس بگیرید
DS-7204HQHI-F1/N
مدل ..
5,030,000 ریال
DS-7204HQHI-SH
مدل ..
با ماتماس بگیرید
DS-7204HUHI-F1/N
مدل ..
7,250,000 ریال
DS-7208HGHI-F1
مدل ..
6,370,000 ریال
DS-7208HGHI-F2
مدل ..
8,520,000 ریال
DS-7208HGHI-SH
مدل ..
با ماتماس بگیرید
DS-7208HQHI-F1/N
مدل ..
7,790,000 ریال
DS-7208HQHI-F2/N
مدل ..
8,830,000 ریال
DS-7208HUHI-F1/N
مدل ..
10,900,000 ریال
DS-7208HUHI-F2/N
مدل ..
12,300,000 ریال
DS-7216HGHI-F2
مدل ..
12,040,000 ریال
DS-7216HQHI-F2/N
مدل ..
14,750,000 ریال
DS-7216HUHI-F2/N
مدل ..
22,320,000 ریال
DS-TT-X41
مدل تستر دوربین مداربس..
14,570,000 ریال
هایک DS-2AE5123T-A
نوع پردازنده تصویر "1..
با ماتماس بگیرید
هایک DS-2AE5230T-A
  نوع پردازنده تصویر ..
با ماتماس بگیرید
مدیریت : مهندس عزتی
تلفن پاسخگویی : 09112341364
پشتیبانی و توسعه: اپن کارت فارسی
کلیه حقوق نزد سایت اطلاع رسانی قیمت دوربین مداربسته محفوظ است. @ 2018