دستگاه 4 کانال 5 مگاپیکسل UVR7TCC04SH-D74G برند برایتون BRITON