دستگاه 8 کانال 5 مگاپیکسل UVR7TCC08SH-D74G برند برایتون BRITON