آدرس: استان گـــــیلان، رشــت، خیــــابان طالــــقانی(بیســـــتون)، پاســـــــــاژ بیستون، طبـــقه همکف، شــــــرکت سیما حفــاظ خـــزر

شماره های تماس:

همراه : 09120398602

دفتــر : 01333234659

پست الکترونیک: shkcctv@gmail.com