رشت – خیابان بیستون – پاساژ بیستون – طبقه همکف – شرکت سیما حفاظ خزر 01333234659 – 09120398602