•  قفسه گوشه ای ۰.۸ میلی متری
  • استیل با رنگ مشکی
  • پیچ ۴ عدد
  • اندازه: 14.5cm*4.3cm
  • مخصوص سوئیچ های کوچک